ICQ:331612980

 

TOPlist

POZOR! Sekce není aktualizována!

Registrace

1. Registrují se pouze zvířata členů ZO, po předložení platného členského průkazu
2. Registrují se pouze zvířata odpovídající standardu dané variety a barvy. Výjimku lze učinit u vzácných variet, znaků či zbarvení, kde je možné od exteriérového nedostatku odhlédnout ve prospěch jiných kvalit zvířete, v případě importů zvířat i pro genetický přínos do chovu.
3. Zvířata musejí být zdravá, schopná chovu, bez vnějších parazitů.
4. Neregistrují se březí samice.
5. Křečky registruje pouze osoba k tomu oprávněná (pověřená).
6. Zvířata musejí mít v době registrace váhu určenou podmínkami registrace tj.130g . Je žádoucí vyčkat s registrací do doby ukončeného vývoje všech pro varietu typických znaků.
7. Chovatel může vystavovat PP ZO jen tehdy, pokud je alespoň jeden z rodičů registrovaný.
8. Novým majitelům jsou mláďata předávána s vyplněným PP.
9. PP jsou pro všechny členy ZO jednotné (co do údajů na těchto PP uvedených), vystavovat je smí jen členové ZO.
10. Při registraci předá majitel každého registrovaného zvířete kopii PP (jestliže jej registrované zvíře od chovatele vystavený má) pro další archivaci. Provedená registrace se potvrdí do PP ZO.
11. Poplatek za registraci určuje vždy na každý kalendářní rok výbor ZO.
12. Platba za registraci se hradí přímo při registraci.

Registrační kód pro zlaté křečky: Kxxx/xx

Stupně chovnosti:
Chovný I. – zvíře zcela odpovídající standardu
Chovný II. – zvíře s drobnou, nevylučující vadou
Chovný s výhradou –křeček s výraznou kladnou vlastností (vzácné zbarvení, znak, krevní linie…) převažující vadu zvířete (ne zcela korektní rozložení znaků, odstín zbarvení apod.)

Platby při registraci :
Registrace : 20,- Kč
Vydání rodokmenu : 30,- Kč

K registraci je třeba :
- Platná členská průkazka majitele zvířete
- Křeček o min. váze 130g
- Vyplněná registrační karta
- PP nebo rodokmen, pokud byl chovatelem vystaven – k potvrzení
- Kopie PP nebo rodokmenu – k archivaci
- Pokud majitel nemá PP ani rodokmen vystavený od chovatele, bude mu vystaven oficiální klubový průkaz původu
- 20,- Kč v případě potvrzení PP nebo rodokmenu, 30,- Kč v případě, že chcete vystavit klubový průkaz původu

Výstavní standard křečka syrského

Z anglického originálu Show standards- Syrians (British Hamster Association) http://www.petwebsite.com/bhasyrian.htm

Typ (25 bodů )
Tělo by mělo být široké a bochníčkovitého tvaru. Hlava by měla být dobře umístěna na těle, obrys by měl naznačovat hladké křivky od nosu přes hlavu, až k šíji. Hlava by měla být v poměru k tělu velká s bochníčkovitou lebkou, krátkým obličejem a tupým nosem.

Srst (20 bodů )
Srst by měla být jemná, měkká a velmi hustá. Hustá srst na bříšku zasluhuje zvláštní pozornost. U krátkosrstých křečků by měla být srst krátká a hladká. U dlouhosrstých křečků se musí posuzovat každé pohlaví odděleně, jelikož samci mají delší srst než samice. Jedinec s hrubou srstí může být diskvalifikován.

Velikost (10 bodů )
Křečci by měli být co největší, ale ne tlustí. Samice mohou být větší než samci.

Kondice (10 bodů )
Křeček by měl být zdravý a v dobré kondici, když se vzbudí, měl by být ostražitý, živý a čilý. Křeček má být ochočený, aby se mohl vzít do ruky. Tělo má být pevné s žádným přebytkem tuku. Kožíšek by měl zářit zdravým leskem a křeček by měl být čistý, bez příznaků choroby, nebo viditelného zranění.

Oči a uši (5 bodů )
Oči by měly být velké, vyčnívající a postaveny hodně od sebe. Uši by měly být neporušené, velké, zakulacené, posazené dobře od sebe a neseny vztyčené. Když je křeček vzhůru, uši by měly být rozevřené.

Barva a znaky (30 bodů )
Typovým křečkům by mělo být přiděleno 15 bodů za zbarvení a 15 bodů za znaky.

(Použit překlad od Lenky Zachové)

Typ
Typem se myslí celkový dojem z křečka. Křeček by měl být podsaditý a neměl by být vyzáblý. U obou pohlaví by šíře přes „boky“ neměla být o moc větší než šíře přes „ramena“. Tlustí křečci jsou penalizováni. Tlustí křečci jsou přes „boky“ mnohem širší a tím snižují celkový dojem .
Křeček by neměl mít „krysí“ hlavu s úzkým, špičatým nosem. Měl by mít kompaktní , krátkou hlavu. Ideálně by vzdálenost mezi ušima měla být stejná jako vzdálenost od špičky nosu po střed spojnice spodní hrany uší. Toto nemusí být splněno u mladých křečků (4 měs.), kteří ještě nemají dostatečně vyvinuté proporce hlavy.

Srst
Při pohybu ruky proti srsti by neměla být vidět kůže. Saténoví křečci mají srst jemnější, ale kůže by být vidět neměla.
U krátkosrstých křečků jsou penalizovány dlouhé, vyčnívající chlupy.
U dlouhosrstých křečků se odděleně posuzují samci a samice. Samci mají srst na zádech delší, krátká srst na zádech je penalizována, u samic je kratší srst na zádech dovolena.
Řídká srst na břiše je nežádoucí.

Kondice
Nadváha i podváha je penalizována. Penalizují se známky onemocnění a zranění – kousnutí, stopy po kousnutí, krvácení, podrážděná pokožka, chybějící končetina apod.. Podezření na nakažlivou nemoc může být důvodem k diskvalifikaci.

Oči a uši
Penalizují se oči malé, různě veliké.
Standard vyžaduje uši veliké, ale v harmonii s velikostí hlavy. Může být penalizováno, pokud jsou uši v poměru k hlavě příliš veliké, špičaté nebo vyčnívající. Poranění ucha, např. od kousnutí je penalizováno.

Barvy :

Cinnamon – skořicová
Dark grey – tmavě šedá
Dark golden – tmavě zlatá
Light golden – světle zlatá
Light grey – světle šedá
Silver grey – stříbřitě šedá
Rust - rezavá
Yellow - žlutá
Black – černá
Black Eyed Cream – krémová s černýma očima
Dark Eared White – tmavouchý albín
Umbrous – sobolí zlatý
Beige - béžová
Black Eyed Honey – medový s černýma ušima
Black Eyed Blonde – plavý s černýma ušima
Blonde - plavá
Honey - medová
Lilac - lila
Lilac Pearl
Smoke Pearl – kouřová perla
Black Eyed Ivory – slonovinová s černýma očima
Black Eyed White – bílá s černýma očima
Blue Mink – modrý mink
Chocolate - čokoládová
Copper - měděná
Dove – holubí šedá
Flesh Eared White – albín s pleťově zbarvenýma ušima
Mink - mink
Red Eyed Cream – krémová s červenýma očima
Red Eyed Ivory – slonovinová s červenýma očima
Sable - sobolí
Yellow Black – žlutá černá

Znaky:

Banded – páskování

- Páskované zvíře by mělo mít vzhled barevného zvířete s vrstveným bílým pruhem. Bílý pruh má úplně obkreslit prostředek těla a být bez známek asymetričnosti. Šířka pruhu je přibližně jednou třetinou délky těla, celkově neporušená, s ostrým ohraničením a souběžnými okraji. Srst na břiše by měla být bílá.Bílá místa by měla být bílá až ke kořínkům.

Dominant Spot - barevná skvrna

- Dominantně skvrnitý jedinec by měl mít vzhled bílého zvířete s barevnými skvrnami. Skvrny by měly být ostře definované a stejně rozložené přes vrchní část povrchu zvířete. Srst na břiše by měla být bílá.Bílá místa by měla být bílá až ke kořínkům.

Piebald

- Je to typ podobný Dominant Spot, rozdíl najdeme jen v zabarvení břicha, u typu Piebald zabarvení zad přechází i na části břicha. Tento typ se v současnosti vyskytuje už jen velmi zřídka.
Roan
- Podklad srsti je bílý a vrchní část postupně přechází do tmavšího barevného odstínu. Břicho je čistě bílé.

Tortoiseshell – želvovinová

- Želvovinové zvíře má vyvážený poměr žlutých a barevných ploten. Plotny mají být čisté a oddělené bez promíšených barev. Barevná místa se řídí uznanou barvou celobarevných variet, žlutá by měla být sytě smetanová žlutá v kombinaci se zlatou, ale měla by být přítomna v ředěné formě, když je v kombinaci s jinou uznanou barvou.

Barva očí

Následující řada barev oka postupuje podle tmavosti, od nejsvětlejší po nejtmavší.
1. Jasná, zářivá světle růžová (Brigit clear pink )
2. Červená (Red )
3. Krvavě rudá (Claret red )
4. Vínově červená- bordóské víno (Claret )
5. Rubínová (Ruby )
6. Granátová (Garnet )
7. Tmavě hnědá (Dark brown )
8. Černá (Black )

Genetické kody : kombinované barvy

béžová (Beige) - bbdgdg
slonovinová s černýma očima (Black Eyed Ivory) - dgdgee, eeLglg, eeSgsg
slonovinový s červenýma očima (Red Eyed Ivory) - dgdgeepp, eeLglgpp, eeppSgsg
bílá s černýma očima (Black Eyed White) - eeSgSg
plavá (Blonde) - Lglgpp
měděná (Copper) - bbeeppU_
albín s pleťově zbarvenýma ušima (Flesh Eared White) - cdcdpp
medová (Honey ) - ppToTo, ppToY
lila (Lilac) - dgdgpp
krémový s červenýma očima (Red Eyed Cream) - eepp
sobolí (Sable) - eeU_
kouřová perla (Smoke Pearl) - dgdgToTo, dgdgToY

Genetické kody : základní barvy

černá (black) - aa
krémová s černýma očima (black eyed cream) - ee
skořicová (Cinnamon) - pp
bílá s tmavýma ušima (Dark Eared White) - cdcd
tmavě šedá (Dark Grey) - dgdg
zlatá (Golden) - ++
světle šedá (Light Grey) - Lglg
rezavá (Rust) - bb
stříbřitá šedá (Silver Grey) - SgSg
žlutá (Yellow) - ToY (samec), ToTo (samice)

Copyright (c) 2002 - 2007, Navel - Chovatelská stanice